Ouders

Contact tussen ouders en school

Wij vinden een goed contact tussen de school en thuis erg belangrijk. Wij informeren ouders dan ook via verschillende kanalen. Naast het persoonlijke contact met de leerkracht worden ouders geïnformeerd middels de website, de MijnSchool-app en via de e-mail. In de MijnSchool-app wordt, naast algemene informatie, ook informatie gedeeld over de klas van uw zoon/dochter. Mocht u contact willen met de huidige leerkracht van uw zoon/dochter, dan kunt u het juiste e-mailadres vinden onder het kopje ‘team’(hier kan vast een snelkoppeling).

Schoolfonds

Om de extra activiteiten op school te kunnen bekostigen, vraagt de school aan ouders een bijdrage, het zogenaamde ‘schoolfonds’. Deze ouderbijdrage is wettelijk gezien een vrijwillige bijdrage. Met dit geld worden zaken betaald die niet uit het normale schoolbudget bekostigd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan een sportdag, een Sinterklaasviering, een Kerstviering, een bezoek aan de schouwburg, schoolmelk en thee en fluorspoelen. Na toelating op SBO Delta wordt ouders een overeenkomst overhandigd waarop wordt aangegeven of zij, gedurende de schoolloopbaan van hun kind op SBO Delta, deze jaarlijkse bijdragen kunnen voldoen. Voor schoolreizen wordt een aparte bijdrage gevraagd.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl