Groep Brons

Groep Brons is een bovenbouwgroep met leerlingen in de leeftijd tussen de negen en elf jaar. Op maandag staan meester Jan en juf Hedda voor de groep.

Dinsdag en woensdag staan juf Monique en juf Hedda voor de groep. Donderdag juf Monique en vrijdag zijn juf Monique en juf Ria samen in de klas. De kinderen krijgen les op hun eigen niveau en dit geldt voor alle vakken, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen. Ook lezen we elke dag met de methode Estafette, dit is een methode voor technisch lezen. In de middagen besteden we aandacht aan vakken als verkeer, wereldoriëntatie, maar ook de creatieve vakken.

Daarnaast werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sfeer in de groep, dit doen met de methode Fides. Hierdoor leren kinderen om beter naar zichzelf en naar de ander te luisteren. Zo leren zij hun eigen kwaliteiten beter te ontwikkelen en de ander te leren kennen en accepteren. We zijn allemaal anders en dat mag. Jij mag zijn wie je bent.

En fouten maken mag, de sfeer is ontspannen, maar wel gericht op leren. We hebben aan het begin van schooljaar, samen met de kinderen klassen-afspraken gemaakt. Een hele belangrijke afspraak is, dat we elke dag plezier maken, zodat we aan het eind van de dag allemaal met een goed gevoel naar huis gaan.

Flyer Initiatieven voor mensen met lage inkomens in het Oldambt.

Gepubliceerd door: SBO Delta
Bijgaand als download een flyer met Initiatieven om mensen met een laag inkomen in het Oldambt te ondersteunen.
 

Activiteiten en Vrije dagen

Gepubliceerd door: SBO Delta
Hierbij vindt u een overzicht van de activiteiten en vrije dagen van het schooljaar 2023-2024.
 

Vakantierooster 2023-2024

Gepubliceerd door: SBO Delta
Het Vakantierooster voor komend schooljaar (2023-2024)
 

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl