Groep Brons

Groep Brons is een bovenbouwgroep met leerlingen in de leeftijd tussen de negen en elf jaar. Op maandag staan meester Jan en juf Hedda voor de groep.

Dinsdag en woensdag staan juf Monique en juf Hedda voor de groep. Donderdag juf Monique en vrijdag zijn juf Monique en juf Ria samen in de klas. De kinderen krijgen les op hun eigen niveau en dit geldt voor alle vakken, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen. Ook lezen we elke dag met de methode Estafette, dit is een methode voor technisch lezen. In de middagen besteden we aandacht aan vakken als verkeer, wereldoriëntatie, maar ook de creatieve vakken.

Daarnaast werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de sfeer in de groep, dit doen met de methode Fides. Hierdoor leren kinderen om beter naar zichzelf en naar de ander te luisteren. Zo leren zij hun eigen kwaliteiten beter te ontwikkelen en de ander te leren kennen en accepteren. We zijn allemaal anders en dat mag. Jij mag zijn wie je bent.

En fouten maken mag, de sfeer is ontspannen, maar wel gericht op leren. We hebben aan het begin van schooljaar, samen met de kinderen klassen-afspraken gemaakt. Een hele belangrijke afspraak is, dat we elke dag plezier maken, zodat we aan het eind van de dag allemaal met een goed gevoel naar huis gaan.

Wel of niet testen op corona voor leerlingen?

Gepubliceerd door: SBO Delta
Winschoten 31 augustus 2020  Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

VERKEERSSITUATIE

Gepubliceerd door: SBO Delta
Bijgaand een brief over de verkeerssituatie rondom de Stuwe. met vriendelijke groet,
 

Bezoek en kennismaking nieuwe wethouder dhr. Jurrie Nieboer

Gepubliceerd door: SBO Delta
Gistermorgen, op 7 april hadden wij de nieuwe wethouder Jurrie Nieboer (links op de foto) op bezoek.
 

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl