Groep Groen

In groep Groen gaan leerlingen veel dingen voor het eerst doen en dat kan best wel een beetje spannend zijn. Wij gebruiken daarom de spreuk van Pippi Langkous: “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”

In de groepen Kikker en Vlinder is er een mooie basis gelegd, waar wij in groep Groen op voortborduren. Sommige leerlingen hebben niet in deze klassen gezeten en komen van een andere school. Wij proberen zo goed mogelijk bij de beginsituatie van alle leerlingen aan te sluiten.

In groep Groen leren de leerlingen letters en lezen met behulp van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Elke letter is verbonden aan een woord. De methode is zo ontworpen dat er elke keer één nieuwe letter bij komt. Een voorbeeld hiervan is de volgende rij: ik - kim - sim - kip - aap - enzovoort.

Met behulp van de methode ‘Wereld in getallen’ en de materialen van ‘Met Sprongen Vooruit’ werken wij aan de doelen van rekenen/wiskunde. In groep Groen proberen we een goede balans te vinden tussen werken in de werkboeken en spelen (leren) met materialen.

Naast het taal- en rekenonderwijs besteden wij veel tijd aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen we door de leerlingen veel samen te laten werken en samen te laten spelen. Daarnaast voeren wij dagelijks gesprekken over hoe je met anderen moet omgaan en hoe je je eigen grenzen aan kunt geven. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen op hun eigen gedrag gaan reflecteren en gaan bedenken hoe ze het de volgende keer anders kunnen doen.

Aangezien de meeste leerlingen van groep Groen nog niet direct kunnen lezen, besteden wij door middel van begrijpend luisteren aandacht aan de voorwaarden van begrijpend lezen.

J. Oudman

j.oudman@sooog.nl
  • Leerkracht
  • Rekenco√∂rdinator

Flyer Initiatieven voor mensen met lage inkomens in het Oldambt.

Gepubliceerd door: SBO Delta
Bijgaand als download een flyer met Initiatieven om mensen met een laag inkomen in het Oldambt te ondersteunen.
 

Activiteiten en Vrije dagen

Gepubliceerd door: SBO Delta
Hierbij vindt u een overzicht van de activiteiten en vrije dagen van het schooljaar 2023-2024.
 

Vakantierooster 2023-2024

Gepubliceerd door: SBO Delta
Het Vakantierooster voor komend schooljaar (2023-2024)
 

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl