Groep Groen

In groep Groen gaan leerlingen veel dingen voor het eerst doen en dat kan best wel een beetje spannend zijn. Wij gebruiken daarom de spreuk van Pippi Langkous: “ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”

In de groepen Kikker en Vlinder is er een mooie basis gelegd, waar wij in groep Groen op voortborduren. Sommige leerlingen hebben niet in deze klassen gezeten en komen van een andere school. Wij proberen zo goed mogelijk bij de beginsituatie van alle leerlingen aan te sluiten.

In groep Groen leren de leerlingen letters en lezen met behulp van de methode ‘Veilig Leren Lezen’. Elke letter is verbonden aan een woord. De methode is zo ontworpen dat er elke keer één nieuwe letter bij komt. Een voorbeeld hiervan is de volgende rij: ik - kim - sim - kip - aap - enzovoort.

Met behulp van de methode ‘Wereld in getallen’ en de materialen van ‘Met Sprongen Vooruit’ werken wij aan de doelen van rekenen/wiskunde. In groep Groen proberen we een goede balans te vinden tussen werken in de werkboeken en spelen (leren) met materialen.

Naast het taal- en rekenonderwijs besteden wij veel tijd aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen we door de leerlingen veel samen te laten werken en samen te laten spelen. Daarnaast voeren wij dagelijks gesprekken over hoe je met anderen moet omgaan en hoe je je eigen grenzen aan kunt geven. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen op hun eigen gedrag gaan reflecteren en gaan bedenken hoe ze het de volgende keer anders kunnen doen.

Aangezien de meeste leerlingen van groep Groen nog niet direct kunnen lezen, besteden wij door middel van begrijpend luisteren aandacht aan de voorwaarden van begrijpend lezen.

J. Oudman

j.oudman@sooog.nl
  • Leerkracht
  • Rekenco√∂rdinator

Wel of niet testen op corona voor leerlingen?

Gepubliceerd door: SBO Delta
Winschoten 31 augustus 2020  Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

VERKEERSSITUATIE

Gepubliceerd door: SBO Delta
Bijgaand een brief over de verkeerssituatie rondom de Stuwe. met vriendelijke groet,
 

Bezoek en kennismaking nieuwe wethouder dhr. Jurrie Nieboer

Gepubliceerd door: SBO Delta
Gistermorgen, op 7 april hadden wij de nieuwe wethouder Jurrie Nieboer (links op de foto) op bezoek.
 

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl