Groep Zilver

Groep Zilver is een bovenbouwgroep met leerlingen van ongeveer 10-11 jaar. Juf Carmen en Juf Roswitha zijn de juffen van deze groep. 

Iedere leerling krijgt het aanbod op zijn/haar eigen niveau. Er is naast de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal ook veel aandacht voor bijvoorbeeld wereldoriëntatie en handvaardigheid. We besteden naast al deze vakken veel tijd en aandacht aan de sociaal-emotionele vaardigheden. Fides is hiervoor een mooie methodiek waarbij kinderen leren meer op zichzelf te vertrouwen en hun eigen kwaliteiten beter leren kennen. 

In groep Zilver vinden we het belangrijk dat we samen kunnen werken en daardoor met en van elkaar kunnen leren. Fouten maken is nooit erg, want van fouten leren we alleen maar! We stimuleren de leerlingen om zelf te ontdekken en te onderzoeken.

We zorgen iedere dag voor een ontspannen sfeer, waardoor we er steeds een prettige dag van kunnen maken. Hierdoor komen alle kinderen 's ochtends hopelijk met een fijn gevoel op school gaan ze 's middags weer met een fijn gevoel naar huis!

Flyer Initiatieven voor mensen met lage inkomens in het Oldambt.

Gepubliceerd door: SBO Delta
Bijgaand als download een flyer met Initiatieven om mensen met een laag inkomen in het Oldambt te ondersteunen.
 

Activiteiten en Vrije dagen

Gepubliceerd door: SBO Delta
Hierbij vindt u een overzicht van de activiteiten en vrije dagen van het schooljaar 2023-2024.
 

Vakantierooster 2023-2024

Gepubliceerd door: SBO Delta
Het Vakantierooster voor komend schooljaar (2023-2024)
 

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl