De Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.


Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. We zorgen zoveel mogelijk voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben aandacht voor de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij erg belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties.

Onze school is gezond!

In het schooljaar 2016 – 2017 is er veel gewerkt aan het thema voeding. Het schooljaar er na (2017 – 2018) stond het thema bewegen en sport centraal. Door deze twee vignetten samen te voegen stimuleren we nog meer een gezonde levensstijl. Het vignet bewegen houdt in dat wij binnen de school aandacht besteden aan verschillende manieren van bewegen. Een eerste stap in het behalen van het vignet is afgelopen jaar al gezet door een schoolplein te realiseren dat uitdaagt tot bewegen.

Daarnaast heeft het vignet voeding afgelopen schooljaar (2018 – 2019) een update gehad en wordt er nu (2019-2020) gewerkt om het thema certificaat welbevinden te behalen.

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

SBO Delta

Cluster Directeur ad interim: Mevr. J. Nieuwhuis

Grintweg 70
9675 HL, Winschoten

0597 - 208002

j.nieuwhuis@sooog.nl