De Gezonde School

Onze school is gezond!

 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren en bewust worden van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald in 2016. We zorgen zoveel mogelijk voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben aandacht voor de persoonlijke- en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij erg belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezonde leefstijl, betere schoolprestaties en sociale veiligheid.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van diverse landelijke gezondheidsorganisaties.

Wij hebben inmiddels de volgende certificaten behaald. Door deze vignetten samen te voegen stimuleren we nog meer een gezonde levensstijl.

  • Voeding (behaald in 2017, geüpdatet in 2020)
  • Sport & bewegen (behaald in 2018, geüpdatet in 2021)
  • Welbevinden (behaald in 2019, wordt geüpdatet in schooljaar 2021-2022)

Bij het vignet voeding staat gezonde voeding centraal. D.m.v. smaaklessen, schoolontbijt, EUschoolfruit etc. geven wij de kinderen voorlichting over gezonde voeding en stimuleren wij de kinderen om gezond te eten.

 Het vignet bewegen houdt in dat wij binnen de school aandacht besteden aan verschillende manieren van bewegen. Een eerste stap in het behalen van het vignet is afgelopen jaar al gezet door een schoolplein te realiseren dat uitdaagt tot bewegen.

Bij het vignet welbevinden staat het opgroeien tot gezonde volwassene centraal, door je talenten te leren ontwikkelen. Daarbij is het van belang dat een leerling zich prettig voelt op school. Belangrijk is dat ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen, fouten te maken en daarvoor verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen die zich verbonden voelen met school en over betere sociale en emotionele vaardigheden beschikken, zijn meer gemotiveerd om te leren en halen vaak betere cijfers op school.

Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl