Medenzeggenschapsraad (MR)

Net als de leerkrachten spelen ook de ouders een zeer belangrijke rol in het onderwijs aan de leerlingen. Voor de opvoeding van het kind naar volwassenheid zijn ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk.

De leerkrachten werken vanuit hun onderwijskundige professionaliteit en de ouders zorgen voor ondersteuning en aanvulling. Alleen in een open communicatie tussen leerkrachten en ouders kan het onderwijs optimaal tot zijn recht komen. Door een soepele uitwisseling van informatie kunnen ouders een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijs. Om de samenwerking tussen school en ouders goed te regelen zijn er commissies ingesteld.

De medezeggenschapsraad (MR) is de belangrijkste commissie.
drie ouders en drie leerkrachten zijn lid. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de MR advies of instemmingsrecht heeft.

 

De leden van de huidige MR zijn:

Er is momenteel nog één plek beschikbaar in de oudergeleding.

 

U kunt uw bericht ook hier op de site achterlaten. Als u uw contactgegevens meestuurt (e-mailadres of telefoonnummer) nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. 

MR Vergadering:

De volgende vergadering van de MR van SBO Delta is dinsdag 22-09-2020 om 19.00 uur in de Stuwe. Indien u hierbij aanwezig wenst te zijn kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw zoon/dochter. Indien u spreektijd wilt moet u dit vooraf ook aangeven bij de secretaris.

Overige vergaderingen schooljaar 2020-2021: 

Donderdag 24-10-2020          19.00   (19.30 gezamenlijk met de meentschool.)

Dinsdag 1-12-2020                 19.00

Dinsdag 19-1-2021                 19.00

Dinsdag 16-2-2021                 19.00

Donderdag 18-3-2021            19.00   (19.30 gezamenlijk met de meentschool.)

Dinsdag 25-5-2021                 19.00

Dinsdag 22-6-2021                 19.00

Het algemeen statuut (DOC)
Het algemeen reglement (DOC)
Het huishoudelijk reglement (DOC)

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

SBO Delta

Cluster Directeur ad interim: Mevr. J. Nieuwhuis

Grintweg 70
9675 HL, Winschoten

0597 - 208002

j.nieuwhuis@sooog.nl