Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit een door de ouders, gekozen vertegenwoordiging en is gericht op het stimuleren en vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school en het activeren hiervan. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • het mede organiseren van activiteiten en evenementen in samenwerking met het team, zoals feestdagen, sport- en spelactiviteiten .
  • Door de hulp van ouders kunnen activiteiten worden gedaan die anders niet of minder goed te organiseren zijn, zoals vervoer en begeleiding bij excursies, paasmaaltijd en kerstactiviteiten.


Bij de deelname aan deze activiteiten is het wel de bedoeling dat de privacy gewaarborgd wordt.

Wat gaat er allemaal gebeuren ?

Er zijn op dit moment nog geen agendaitems toegevoegd.

SBO Delta

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl